23 November 2010

Erika P for Madonna November 20th 2010 by Inge Prader.


D E N I M deluxe !

Erika P for Madonna November 20th 2010 by Inge Prader.

Produktion: Julia Bauernfeind
Styling: Mariana Hiebl
Assistenz: Lena Wolz
Make Up & Hair: Mariana Hiebl