24 November 2011

Jana M, Dominika S & Martin Migschitz by Kurt Salhofer for L‘Officiel November 2011


Jana M, Dominika S & Martin Migschitz by Kurt Salhofer for L‘Officiel November 2011

Make Up: Sariye Kozan
Styling: Patrice Dofur
Hair: Naja Kaiser