24 January 2014

Tyson Ballou for Calvin Klein White Label Spring / Summer 2014 by Mario SorrentiTyson Ballou for Calvin Klein White Label Spring / Summer 2014 by Mario Sorrenti