12 September 2016

Malgosia Bela for The Impression Vol. 1 Fall 2016 magazine Photographer : Luigi & IangoMalgosia Bela for The Impression Vol. 1 Fall 2016 magazine Photographer : Luigi & Iango